De kerk krijgt toch subsidie?

Vaak wordt ten onrechte verondersteld dat de kerk subsidie van de overheid zou krijgen. Dat is niet het geval. Wèl kan in sommige gevallen overheidssubsidie worden verkregen als bijdrage in de restauratiekosten van monumentale kerken met een cultuurhistorische waarde. Voor de gewone activiteiten van de Veenkerk krijgen we geen subsidie van de overheid.

Reacties zijn gesloten.