Veenkerk senior

De jeugdige uitstraling van Veenkerk wil niet zeggen dat er voor de senioren geen aandacht is. In Veenkerk is een actieve groep senioren die op regelmatige basis elkaar ontmoeten.

Gezamenlijke maaltijd: twee keer per jaar organiseert het senioren pastoraat een maaltijd voor onze senioren. In het najaar eten we met elkaar stamppot(ten) en rondom de zomer ontmoeten we elkaar in het Pannenkoekenrestaurant Hey!Pannenkoek.
Seniorenochtenden: ongeveer 4 a 5 keer per jaar wordt er een koffie-ochtend georganiseerd door het senioren pastoraat rondom een thema. Dat varieert tot de nieuwe liederen in het liedboek tot de gebruiken rondom Pasen. Een ontspannen samen zijn met tijd voor elkaar en een goed gesprek.
Voor beide activiteiten geldt: U krijgt hiervoor een uitnodiging of kunt zich opgeven bij Aartje de Vries, bereikbaar via: 06-20826153. De datum komt te zijner tijd zowel op de website te staan als ook in de nieuwsbrief.

Daarnaast is Veenkerk aanwezig in het Pieters Blokland gasthuis. Er worden maandelijkse vieringen gehouden op de dinsdagmiddag om 16.00 uur in samenwerking met de RK-parochie. Doorgaans vinden deze vieringen plaats op de derde dinsdag van de maand.

Er is de mogelijkheid om op verzoek een speciale avondmaalsviering te houden op uw kamer. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan kunt u zich opgeven bij ons contactpersoon van Pieters Blokland, Nely Rehorst (tel: 033-4551269)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.