Een dag uit het leven van de AK, interessant!

Graag wil ik eens vertellen over waar we ons in de Algemene Kerkenraad (AK)  zoal mee bezig houden. De AK is het bovenwijkse PKN-bestuur. Het bestaat uit een vertegenwoordigen van de wijkgemeenten (Veenkerk, Brandpunt en Inham) en van de Colleges van Kerkrentmeesters, Diakenen en van het pastoresteam. Alles wat er…

Meer lezen

Toekomst van ons gebouw “De Kamers”

  Na veel jaren van onzekerheid en afwachten is het eindelijk duidelijk wat er met het mooie gebouw wat eens ‘De Kamers” heette en waar de Veenkerk haar vieringen houdt, gaat gebeuren. De eigenaar de Alliantie heeft besloten het pand te verkopen aan drie initiatiefnemers te weten Bzzzonder, Bzzzzondere Gasten…

Meer lezen

Pinksterrap

Aan de Veenkerk is gevraagd door het programma “Met hart en ziel” van de KRO-NCRV om samen met rapper Brainpower een lied, of meer eigenlijk een rap te maken over Pinksteren. De bedoeling is dat Veenkerkers vertellen wat voor hun Pinksteren betekent en dat Brainpower aan de hand van die…

Meer lezen

Gezocht: Redacteur Zindex033.nl (1-10 uur per maand)

Zindex033.nl bundelt het activiteitenaanbod van christelijke kerken en geloofs- gemeenschappen in Amersfoort. Iedere kerk en christelijke geloofsgemeenschap is welkom activiteiten aan te leveren voor Zindex033 die buiten de ‘s zondagse vieringen vallen. Zindex033 plaatst activiteiten met een verbindend karakter: open, niet discriminerend en respectvol. De redactie van Zindex033 bestaat op…

Meer lezen

Tienerkerk zondag 19 mei

Zondag 19 mei a.s. is er weer om 10 uur Tienerkerk. Een beetje een andere Tienerkerk dan de afgelopen maanden, want we gaan deze zondag onze eigen Tienerdienst van zondag 23 juni a.s. voorbereiden. In deze dienst willen we graag laten zien wat we de afgelopen maanden met elkaar hebben gedaan…

Meer lezen