Diaconie

Mensen met een hulpvraag op het gebied van primaire levensbehoeften kunnen zich wenden tot de diaconie. Hulpvragen worden zorgvuldig behandeld en met zo min mogelijk mensen besproken in het kader van privacy.

Hoe werkt ‘t?

Je aanvraag komt binnen bij de diaconie van de Veenkerk middels onderstaand emailadres.
Allereerst wordt er verwezen naar diverse voorliggende instanties d.m.v. informatie/advies of het begeleiden naar de desbetreffende instantie. Een hulpvraag gaat altijd in overleg met twee personen van diaconie. Bij uitbetaling vindt overleg plaats met de penningmeester van de diaconie.
Voor hulpvragen buiten de wijk Amersfoort-Noord zoeken wij contact met de diaconie van de betreffende wijk voor doorverwijzing.

Onze diakenen, Irene, Liesbeth en Hielke zijn bereikbaar via: diaconie@veenkerk.nl

De Veenkerk werkt daarnaast waar mogelijk samen met Indebuurt033. U kunt uiteraard ook zelf eens kijken wat zij voor u kunnen betekenen:

Indebuurt033

Wilt u ons steunen? Klik hier voor meer informatie.

Wat deed de diaconie met uw steun in 2022?

U kent de diakenen vast wel van de wekelijkse collectes in de kerk of de viering van de maaltijd van de Heer. Maar de diaconie doet nog veel meer, samen met u! De activiteiten van het afgelopen jaar kunt u hier nalezen in ons jaarverslag op de website van Lopend Vuur. Stille hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben, een Present-actie waaraan een aantal gemeenteleden heeft meegedaan, opvang voor gevluchte Oekraïners, de acties Vakantiegeld delen, de kerstpakkettenactie en Amersfoort geeft warmte, u vindt dit en meer in ons jaarverslag. We zijn benieuwd naar uw reactie!

De diaconie (namens de Veenkerk; Liesbeth, Hielke en Irene)

Reacties zijn gesloten.