Diaconie

Mensen met een hulpvraag op het gebied van primaire levensbehoeften kunnen zich wenden tot de diaconie. Hulpvragen worden zorgvuldig behandeld en met zo min mogelijk mensen besproken in het kader van privacy.

Hoe werkt ’t?

Je aanvraag komt binnen bij de diaconie van de Veenkerk middels onderstaand emailadres.
Allereerst wordt er verwezen naar diverse voorliggende instanties d.m.v. informatie/advies of het begeleiden naar de desbetreffende instantie. Een hulpvraag gaat altijd in overleg met twee personen van diaconie. Bij uitbetaling vindt overleg plaats met de penningmeester van de diaconie.
Voor hulpvragen buiten de wijk Amersfoort-Noord zoeken wij contact met de diaconie van de betreffende wijk voor doorverwijzing.

Onze diaken, Irene van den Brink, is bereikbaar via: diaconie@veenkerk.nl

De Veenkerk werkt daarnaast waar mogelijk samen met Indebuurt033. U kunt uiteraard ook zelf eens kijken wat zij voor u kunnen betekenen:

Indebuurt033

Wilt u ons steunen? Klik hier voor meer informatie.

Reacties zijn gesloten.