Genomen stappen

21 april 2024: update Toekomst Veenkerk voor de Veenkerkers en geïnteresseerden.

20 maart 2024: Start initiatief “Vriend van de Veenkerk“.

13 maart 2024: Plaatsen thermometer op de website.

20 december 2023: Start werkgroep “Toekomst Veenkerk”, met 24 december oproep in kerstnachtdienst voor donaties.

30 oktober 2022: Toelichting over “Abonnement op de Veenkerk” na de dienst.

27 oktober 2022: Werkgroep presenteert de uitkomsten van het onderzoek naar “Abonnement op de Veenkerk” in Algemene Kerkenraad (AK) PgHAN.

Oktober 2022: Abonnement op Veenkerk-poll uitgezet binnen de gemeente.

September 2022: Mededelingen vanuit de AK: Het voorstel van de wijkraad van de Veenkerk om in 2023 niet mee te doen met Kerkbalans, maar over te stappen op “Abonnement Veenkerk” is positief ontvangen in de AK. We mogen hier nader onderzoek naar doen en deze route verkennen samen met het College van Kerkrentmeesters (CvK).

29 september 2022: Het “Eindadvies duurzame organisatie” opgesteld door taakgroep duurzame organisatie, is besproken en goedgekeurd door leden van de AK. Deze groep had al eerder een advies uitgebracht dat door de AK op 27 januari jl. is besproken.

Mei 2022: In de taakgroep begroting geven Frank en Daniëlle advies aan de hand van een presentatie begrotingsgroep hoe de Veenkerk in 2025 kostendekkend kan zijn. Dat is enerzijds mogelijk door hogere opbrengsten Kerkbalans (jaarlijkse noodzakelijke stijging van 13%) en anderzijds door de predikantsformatie de komende jaren af te bouwen van 1,0 fte in 2022 naar 0,8 fte in 2024 en 0,7 fte in 2025.

18 mei 2022: Gemeenteavond met de drie kerken (De Inham, het Brandpunt en de Veenkerk) waarin ieders visie en toekomstplannen aan elkaar zijn gepresenteerd. Namens de Veenkerk presenteerde Mats en Mark de kernwaarden van de Veenkerk uit de presentatie Duurzame toekomst.

15 mei 2022: De input uit het gemeentegesprek en de Adoptiedienst in april zijn door enkele gemeenteleden uitgewerkt en vertaald in een presentatie Duurzame toekomst . Deze is aan de gemeente getoond in de dienst (start kerkdienstgemist.nl op 50e minuut in de dienst).

24 april 2022: Adoptiedienst georganiseerd door gemeenteleden over de toekomst van de Veenkerk.

3 april 2022: Gemeentegesprek na de dienst over een duurzame toekomst van de Veenkerk.

Maart 2022: Brainstormsessie in de wijkraad over de toekomst van de Veenkerk: Wat vinden we belangrijk? Wat hebben we geleerd in coronatijd en wat hebben we gemist? Waar zijn we goed in met elkaar en wat kunnen we leren van andere kerken? Wat is het huidige beleid van de Veenkerk en is dit nog actueel of moet dit worden bijgesteld?

14 november 2021: In een interactieve viering spraken we met elkaar  over kerkzijn: Wat is er nodig aan menskracht en financiële middelen? Dit leverde ons mooie inzichten zoals De Veenkerk is een plek waar je tot rust komt, je mag zijn, gezien wordt, voor inspiratie, eigentijds, verbinden, vernieuwen.

Oktober 2021: Het Petrus-project, ontwikkeld door Rolinka, is in oktober en november 2021 behandeld in de diensten. Dit project is ook aangeboden aan de andere kerken om zo het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren.

September 2021: De wijkraad heeft met elkaar gesproken over de uitgangspunten voor een duurzame toekomst opgesteld door de PgHAN.

Reacties zijn gesloten.