Abonnement

Het voorstel om over te stappen op een abonnementsvorm is door de leden van de de wijkraad van de Veenkerk, de Taakgroep begroting, het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Algemene Kerkenraad van de PgHAN positief ontvangen.

Vanaf 6 december 2022 kun je dus een Abonnement op de Veenkerk afsluiten (in plaats van de Actie Kerkbalans).

Uitnodiging 6 december

Je bent van harte uitgenodigd om op 6 december om 20:00 uur om de officiële start van het Veenkerk Abonnement mee te maken!

Reacties zijn gesloten.