Thermometer

20240618 - Thermometer

De toekomst van de Veenkerk in De Kamers is onzeker. Want we geven meer uit dan er binnenkomt. Het gaat om zo’n € 26.500 op jaarbasis. Maar met elkaar moet dat op te lossen zijn!

Het effect is van alle acties die in gang gezet zijn is als volgt af te lezen in deze thermometer:

  • De rode balk geeft de werkelijke opbrengst weer (€ 11.727)
  • De blauwe pijl het bedrag wat we nog te gaan hebben (€14.773)
    In de blauwe pijl zijn nog twee gearceerde blokken zichtbaar, die geven aan wat we na de zomer hopen te kunnen melden als opbrengst.

Er is dus nog steeds veel beweging zichtbaar maar we hebben ons doel nog niet bereikt. Zo zijn we o.a. druk bezig om met jullie een benefietconcert te organiseren en tegelijk ons 21-jarig bestaan te vieren. Meer info volgt snel, maar hou vast wat ruimte in de agenda in het weekend van 19/20 oktober!

Ook zoeken we nog steeds versterking! Heb je zin om te helpen om de zichtbaarheid van de Veenkerk te vergroten? Laat het ons weten!

De werkgroep Toekomst Veenkerk
(Age, Ferdinand, Hielke, Jacob, Kees, Marcel, Mark, Matthijs, Mirjam, Nico, Patrick, Peter, Tjeerd en Wim)
toekomst@veenkerk.nl

Reacties zijn gesloten.