Werkgroep Toekomst Veenkerk

De groep ‘Toekomst Veenkerk’ is een tijdelijke commissie die in opdracht van de wijkraad aan de slag is met de financiële toekomst van de Veenkerk. De opdracht luidt: ‘zorg ervoor dat de financiële situatie van de Veenkerk vanaf 2025 geen prioriteit 1 meer is’.

We hebben hiervoor een aantal sporen opgezet die zich richten op zowel de korte als de langere termijn, en zowel op het genereren van meer inkomsten als het reduceren van kosten.

 1. Huisvesting/Financiën (Age, Wim, Jacob)
  Nieuw huurcontract, Fondsenwerving, Abonnementen etc.
 2. Nieuw Ingekomenen (Tjeerd, Mark)
  Hoe zorgen we er nog beter voor dat nieuwe Veenkerks zich welkom voelen en blijven voelen? 
 3. Zichtbaarheid (vacature)
  Hoe kunnen we de Veenkerk nog beter zichtbaar maken (in de wijk, op en in de kamers, digitaal)
 4. Vrienden van de Veenkerk (Hielke, Matthijs)
  Hoe kunnen we mensen aanhaken die geen lid zijn van de Veenkerk maar ons wel een warm hart toe dragen?
 5. Identiteit (Nico, Marcel)
  Kunnen we nog beter laten zien wie we zijn en waarom we doen wat we doen?
 6. Uit beeld geraakt (Mirjam)
  Waarom zie we bepaalde mensen (opeens) niet meer in de Veenkerk?
 7. Communicatie (Patrick, Peter, Ferdinand)
  Ondersteuning van alle bovenstaande sporen in hun communicatie.

De werkgroep is te bereiken via toekomst@veenkerk.nl of door een van de leden even persoonlijk te benaderen.

Reacties zijn gesloten.