Vacatures

Wil je meedoen? Op diverse plekken in en rondom de Veenkerk kunnen we jouw hulp gebruiken:

Vacatures in de Veenkerk

Grafische vormgeving website

De Veenkerk heeft een supertoffe website en nieuwsbrief. Digitaal is heel veel informatie terug te lezen voor leden en geïnteresseerden. Als Veenkerk willen we de komende tijd aan de slag met het verbeteren van de website zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe leden en alle lopende initiatieven een plek krijgen op de website. Daarom zoeken we mensen die ons willen hebben de website van een nieuwe, frisse (grafische) vormgeving te voorzien.

Lijkt het je leuk om te helpen bij het re-design van de website? Dan zoeken we jou! Kennis of ervaring zijn fijn, maar niet noodzakelijk. Creativiteit en enthousiasme vinden we veel belangrijker! We zijn met een team en samen bouwen we aan een nieuwe website. Als je het leuk lijkt hiermee aan de slag te gaan of het graag wil leren, horen we graag van je! Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Jessica Ruijs nieuwsbrief@veenkerk.nl.

 

Mini-kerk

Iedere zondag staat er een enthousiast team klaar voor de kinderen van 0-4 jaar in de Mini-Kerk. U ziet de kinderen altijd aan het einde van de dienst binnenkomen, als één van de kinderen het lichtje op tafel zet, waar ze net bij kunnen.
Wat gebeurt er eigenlijk in de Mini-Kerk?

Als alle vaders en moeders afscheid hebben genomen en naar de kerkzaal zijn gelopen, rollen we de schuifdeur dicht. We starten gezamenlijk met een liedje: “Goedemorgen allemaal ” en “Er komt een scheepje gevaren”. Ieder kind wordt zo persoonlijk welkom geheten. Dit vinden de kinderen fijn, het is een mooi moment, waarbij iedereen even kan landen.

We steken net als in de kerk bij de volwassenen en de kinderwoorddienst een eigen kaarsje aan. Daarna spelen we samen of los van elkaar met de trein, de dieren of we lezen een boekje. Graag gaan we als het weer het toelaat ook nog even met elkaar naar buiten. Zodra de koster ons een seintje geeft, ruimen we het speelgoed op en gaan we gezamenlijk naar de kerkzaal, terug naar papa en/of mama. Een kindje draagt het licht mee naar binnen en zo ontvangen we gezamenlijk de zegen van de dominee.

Wilt u of jij bijdragen aan deze eerste mooie ervaringen van de allerkleinsten in de Veenkerk of wil je een keer vrijblijvend meedraaien op een zondag? Laat het weten! Ook als je niet zo vaak kan oppassen, bijvoorbeeld eens in de twee maanden, dan zijn we blij met jou.

Voor meer informatie kun je Karin Houwing even vragen na de dienst of mail haar naar: ergotherapiekinderen@gmail.com

 

Kinderwoorddienst

Oh wat is het fijn dat er een vertrouwd gezicht van de Kinderwoorddienst bij je in de buurt staat, als de dominee alle kinderen naar voren vraagt. Een gesprekje voeren met al die mensen achter je is namelijk wel heel erg spannend. Na het aansteken van de kaars neemt de Kinderwoorddienstleiding de kinderen gezellig mee naar hun eigen ruimte. Nog niet zo lang werkt de leiding met Bijbel Basics wat een methode is die alle leeftijden tussen 4 en 12 jaar heel erg aanspreekt. Er wordt gelezen, de kinderen gaan met elkaar en de leiding hierover in gesprek en er wordt vaak samen iets gemaakt. De kinderen laten dit met trots zien, ze houden het graag omhoog bij het weer terugkomen in de kerk. Het is ontzettend belangrijk om op deze leeftijd nog je eigen dienst te hebben, waar ook lekker kan worden bewogen en gekletst.

Wil je er ook voor deze kinderen zijn? Pak dan je kans! Na de zomervakantie komen er twee plekken vrij in het team. En dan hoor ik je denken: Ik ben niet creatief of ik heb nooit met kinderen gewerkt. Laat dat vooral geen belemmering zijn, want dat zijn geen vereisten. Wil je/wilt u eerst een keer meelopen? Ook dat kan. Voor meer informatie of meelopen schiet één van de teamleden van de Kinderwoorddienst aan of mail naar hilde.kremer@veenkerk.nl.

 

Vacatures Algemene Kerkenraad (AK)

Secretaris/Scriba AK PKN Hoogland-Amersfoort Noord

Wist je dat:

    • de drie wijken van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (Het Brandpunt, De Inham en De Veenkerk) een overkoepelende kerkenraad hebben, de Algemene Kerkenraad (AK)?
    • de AK zich bezighoudt met zaken die alle drie de wijken aangaan?
    • de AK de samenwerking tussen de wijken stimuleert en eraan werkt dat de drie wijken hun eigenheid blijven versterken om zo een aantrekkelijke, vitale kerk in Amersfoort te zijn?
    • de Algemene Kerkenraad elke eerste dinsdag van de maand fysiek of digitaal vergadert (tenzij we niets te bespreken hebben)?
    • er op dit moment een vacature is voor een secretaris/scriba?

De secretaris vormt samen met de voorzitter en één van de predikanten het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt in een maandelijks digitaal overleg van ongeveer een half uur de eerstvolgende AK-vergadering voor. De secretaris notuleert de AK-vergadering en zorgt dat de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd. En praat natuurlijk ook gewoon mee en is betrokken bij de besluitvorming.

Dus als je niet opziet tegen het maken van een verslag, je het leuk vindt om breder te kijken in onze kerkelijke gemeente én je graag op de een of andere manier je steentje bijdraagt aan de PG HAN, dan is dit misschien wel een leuke vrijwilligerstaak voor jou!

Als je belangstelling hebt en/of eerst nog wat meer informatie wilt hebben over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Danielle Donath voorzitter@veenkerk.nl of Rolinka Klein Kranenburg predikant@veenkerk.nl.

 

Vacatures College van Kerkrentmeesters (CvK)

Teamlid CvK  PKN Hoogland-Amersfoort Noord

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit leden van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PG HAN). Omdat de Veenkerk op dit moment niet vertegenwoordigd is in dit college en de andere kerken wel, doen we via deze weg een oproep naar de leden van de Veenkerk. Zeker in deze tijd waarin de toekomst van de Veenkerk onzeker is en de financiën een belangrijke rol spelen is het belangrijk dat de Veenkerk ook plaatsneemt in het CvK.

Onder de verantwoordelijkheid van dit college vallen de financiën, het ledenbeheer en het beheer van de gebouwen en de begraafplaats Coelhorst. Ook de personele zaken rondom de predikanten en andere medewerkers vallen onder de zorg van het CvK. Zaken rondom de privacywetgeving (AVG) en de ICT-ontwikkelingen binnen Hoogland/Amersfoort-Noord zijn eveneens onderwerpen waarover het CvK zich buigt. Het CvK streeft ernaar om het beheer en de administratie van de aan haar toevertrouwde zaken adequaat in te richten en in alle gevallen transparant en toetsbaar te houden.

Heb je interesse of wil je er meer van weten dan kun je contact opnemen met de Secretaris van het CvK Ria van Voorst: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl.

 

Voorzitter CvK  PKN Hoogland-Amersfoort Noord

Reacties zijn gesloten.