Solidariteitskas 2020

Gemeenten helpen elkaar

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00 en voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

De brieven met acceptgiro’s voor deze actie worden in de komende periode bij u bezorgd.

Voor diegene die Kerkbalans digitaal toezeggen, geldt dit ook voor de Solidariteitskas.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan een kijkje op de website www.pkn.nl/solidariteitskas

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Henny Rouwhorst-Arends, bereikbaar via e-mail of tel. 033-2538193

Aanspreekpunt vanuit de Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord is Karl de Vries, kerkrentmeester Fondsenwerving.

Reacties zijn gesloten.