Bedankt voor de Paaskaars!

En toen stond op een zomeravond Rolinka bij ons op de stoep. Ze had haar bezoek aangekondigd met ‘’ik heb iets voor jullie’’ – tamelijk mysterieus. Het bleek om de Paaskaars van afgelopen seizoen te gaan!

Vanwege mijn (Hielke) werk in Oekraïne hebben we bij tijd en wijle een heftige tijd achter de rug. Oekraïne zal voor mij de komende tijd minder worden, omdat ik dit steeds meer overdraag aan het team ter plekke, maar ik zal namens ZOA in andere oorlogs- en rampgebieden noodhulp blijven opzetten.

Samen hebben we de Paaskaars aangestoken en ingewijd met een zegenbede. Heel bijzonder om dit vanuit de gemeenschap van de Veenkerk te ontvangen! We gaan hem zeker met enige regelmatig branden, als teken van licht in het duister en verbondenheid met de Eeuwige.

Hielke, Annemieke, Elin, Vera en Valerie Zantema

Reacties zijn gesloten.