Ik geef al via een periodieke schenking moet ik nu ook een abonnement nemen?

Ja graag!

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan de Veenkerk die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

We vragen je om met het abonnement invulling te geven aan de overeengekomen periodieke schenking door het jaarbedrag door 12 te delen en dat als abonnementsbedrag in te vullen. Je kunt er ook voor kiezen om het jaarbedrag op het abonnementsformulier in te vullen.

Reacties zijn gesloten.