Bidden en ontmoeten met Oekraïense vluchtelingen

Zondagmiddag 24 april bidden en ontmoeten met Oekraïense vluchtelingen Op de zondag waarop het orthodoxe Paasfeest wordt gevierd nodigen Amersfoortse kerken iedereen uit om met Oekraïense vluchtelingen te komen bidden voor vrede en hoop. Na de gebedsdienst is er gelegenheid hen te ontmoeten. Vluchtelingen van de locaties op de Zonnehof…

Meer lezen

Uitnodiging 18 mei De Inham

Beste betrokkenen bij de geloofsgemeenschappen van De Veenkerk, Het Brandpunt en De Inham, In het grotere verband van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PgHAN) zijn tal van ontwikkelingen die aandacht vragen. Een heroriëntatie is nodig, vernieuwing is aan de orde. Hiertoe heeft de Algemene Kerkenraad in haar kaderdocument Toekomst PgHAN2026 eind…

Meer lezen

Diaconale collecte 17 april

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van…

Meer lezen

Jeugdwerkers meeting dinsdag 12 april

Na een heerlijke zonnige dag stond er eindelijk weer eens een jeugdwerkers meeting op het programma. Iedereen die een post vervult binnen het jeugdwerk van de Veenkerk was uitgenodigd. En dit keer ook nog meer. Ook mensen die overwegen wat te gaan betekenen binnen het jeugdwerk waren welkom. Bij het…

Meer lezen

Enquete pastoraat

Hierbij vind u/jij een link naar een enquête vanuit het pastoraat van de Veenkerk. Het pastoraatswerk heeft als doel de onderlinge samenhang in de gemeente te bevorderen, door ontmoeting, verdieping en omzien naar elkaar. Het pastoraatsteam wil dan ook graag een programma opstellen voor komend jaar, dat aansluit bij uw/jouw…

Meer lezen

Adoptiedienst 6 november 2022

Vind je het leuk om een viering te organiseren en in te vullen, zoals jij dit wil? Lijkt het je bijvoorbeeld fantastisch om een heel uur te zingen of juist met elkaar in gesprek te gaan? Adopteer een dienst! Alles kan en mag, de regie ligt bij jou! Voor zondag…

Meer lezen

Diaconale collecte 10 april

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen…

Meer lezen

Kerkelijk Bureau vanaf 1 mei alleen per mail bereikbaar

Zoals u misschien nog wel weet, is Hanneke Goumare vorig jaar met pensioen gegaan. Zij heeft destijds aangegeven nog gedeeltelijk door te willen blijven werken. Het College van Kerkrentmeesters, die personeelszaken in haar portefeuille heeft voor PKN Hoogland/Amersfoort-Noord, heeft haar toen een jaarcontract aangeboden. Dat jaarcontract loopt nu half mei…

Meer lezen