Bericht over advies

In de Nieuwsbrief heeft u eerder kunnen lezen, dat de Algemene Kerkenraad (AK) en de Wijkraden zich bezinnen op de toekomst van de Protestantse gemeente Hoogland en Amersfoort Noord (de PG HAN). De terugloop van het aantal leden van onze gemeenten, onze inkomsten en het aantal beschikbare vrijwilligers en de…

Meer lezen

Advies aan de PG HAN

door Frank Dijkstra 23 oktober 2023 Aanleiding Op 23 april 2023 ontving ik een e-mail van de PG HAN met de vraag “Kunt u ons helpen?“ De volgende situatie werd geschetst: De drie kerken hebben met elkaar afgesproken dat iedere kerk vanaf 2025 kostendekkend is en zij hebben hier ieder…

Meer lezen

Diaconale collecte 5 en 12 november

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en…

Meer lezen

Bericht van de wijkraad

Afgelopen dinsdag is onverwacht de vader van onze dominee Rolinka overleden. Een paar maanden geleden gingen zij nog samen voor in een viering in de Veenkerk. We wensen Rolinka, Mark en de familie veel sterkte met dit verlies. We hopen dat de mooie herinneringen en de verbondenheid met elkaar en…

Meer lezen

Zondagmiddaggesprek en documentaire

Dineke Havinga interviewt een lid van De Inham over een persoonlijk thema. In het kringgesprek o.l.v. Martin Snaterse bevragen we ons zelf: wat hebben we met de inbreng van de geïnterviewde? We sluiten af met een drankje. Zondag 5 november: Een koloniale erfenis. Hoe was de grote overgang naar en…

Meer lezen

Ruimte voor vergeving

Twee avonden met Bijbelse verhalen vanuit contextueel gedachtengoed. De benadering van psychiater en familietherapeut Iván Böszörményi-Nagy geven verrassende inzichten. Hij ziet de mens altijd in context (de familie). Een mens staat ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand. Wanneer:     dinsdag 14 november, 20-22 uur: vergeving           …

Meer lezen

Kamerbreed – Doodgewoon de dood

  De laatste Kamerbreed is alweer even geleden, 29 september. De montage nam iets meer tijd in beslag dan gehoopt, maar de uitzending staat online! Ondertussen zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van de volgende Kamerbreed. Deze was gepland op 2 november, Allerzielen. Helaas gaat Kamerbreed niet door…

Meer lezen

Diaconale collecte 22 en 29 oktober

Stichting Ambulancewens Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Als voorbeeld: dankzij Stichting Ambulancewens kon de zieke oma de werkplek van haar…

Meer lezen

Vierklank

Het eerste blad is van de persen gerold en worden hopelijk voor zondag bij iedereen bezorgd door onze geweldige bezorgers! Er zijn veel positieve reacties over het nieuwe blad Vierklank. Heel fijn en zeker voor de Veenkerkers die meewerken aan dit mooie blad. Maar de bezorging is buiten Hooglanderveen/Vathorst helaas…

Meer lezen