Resultaten PKN-HAN

Gaf u al voor de kerk van morgen!

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans 4 februari 2023

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven die zijn verstuurd, de berichten en filmpjes op social media. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats!

De eerste resultaten voor de Actie Kerkbalans en de nieuwe opzet bij de Veenkerk met abonnementen zijn binnen. We zijn goed op weg.

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar zich weer met groot enthousiasme hebben ingezet om de actie Kerkbalans tot een succes te maken : alle lopers (misschien wel meer dan 80 mensen), de wijkcoördinatoren, de Administratie, de Abonnementen commissie van de Veenkerk en de Kerkbalans commissie: hartelijk dank voor jullie inzet!

In totaal is er voor Hoogland – Amersfoort Noord nu ca € 331.000 euro toegezegd. Vorig jaar hebben we ca 375.000 euro met elkaar gegeven. Dit jaar streven we er naar om ongeveer hetzelfde bedrag op te halen. Ongeveer 48% van de huishoudens hebben tot nu toe een toezegging gedaan. De gemiddelde gift is dit jaar 14% hoger. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Toezeggingen per wijk tot nu toe:

Het Brandpunt : € 129.000 (voor de begroting is nodig : € 158.000)

De Inham : € 138.000 (voor de begroting is nodig : € 144.000)

De Veenkerk : € 64.000 (voor de begroting is nodig : € 74.000)

We hopen de begrotingen te halen om ook in 2023 weer met elkaar kerk te kunnen zijn. Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk. Heeft u zich opgegeven voor digitaal toezeggen, check dan nog even de email of spambox als u de email niet heeft gezien,

Karl de Vries

Kerkrentmeester

fondsencvk@pknamerfoortnoord.nl

Reacties zijn gesloten.