Duurzaam PgHAN 2026

De zomer is definitief voorbij. Dat zien we buiten op de weg, aan het weer en binnen zijn de kerkactiviteiten weer van start gegaan. Deze keer gelukkig zonder al te veel beperkingen.

De zoektocht naar een duurzame gemeente is deze zomer in een nieuwe fase beland. Met duurzame gemeente bedoelen we een vitale gemeente die financieel gezond is. Een gemeente die open staat voor haar leden, maar ook in de wereld staat. Een gemeente die haar erfenis doorgeeft aan haar kinderen.

De werkgroep ‘Duurzame Organisatie’ is op zoek naar een passende organisatie in de huidige tijd met de beschikbare financiële mogelijkheden.

De huidige werkgroep heeft nog geen vertegenwoordiging vanuit de wijkraad van De Veenkerk. Jammer, want we wegen graag  alle inzichten van onze wijkgemeenten mee

In het schema hieronder vindt u een globaal overzicht van de planning Duurzaam PgHAN2026. De financiën zijn inzichtelijk gemaakt. Nu wordt gewerkt aan de organisatie en daarna volgt de uitwerking in beleid voor ons kerkzijn.

Uiteraard wordt u hier als gemeente bij betrokken. Wanneer en op welke manier wordt nog nader bekeken. In ieder geval bij besluiten wordt er een gemeente beraad georganiseerd. U wordt via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Meld dit dan bij uw wijkkerkenraad of bij de algemene kerkenraad.

Henk Veldhuis
Voorzitter AK

Reacties zijn gesloten.