Ik geef veel meer dan de aangegeven gemiddelde maandelijkse bijdrage. Moet ik mijn bijdrage nu verlagen?

Wij zijn heel blij met gemeenteleden die meer bijdragen dan het te kiezen abonnementsbedrag. We hopen dat je dit in de toekomst ook wil blijven doen. Je betaalt hiermee eigenlijk voor iemand die het richtbedrag niet of gedeeltelijk kan betalen. Ook dat is samen gemeente zijn. Ongeacht je bijdrage is en blijft iedereen  welkom in de Veenkerk.

Reacties zijn gesloten.