Musical Kaïn

Er heeft weer een nieuwe musical het licht gezien: Kaïn

Zoals velen van u weten, vraagt de uitvoering van een dergelijke musical, naast een royale en toegewijde spelersgroep, een gemotiveerd productieteam.

Het huidige productieteam heeft aangegeven zo’n productie niet meer als bij de vorige musicals te kunnen en te willen trekken. Zij zijn wel van harte bereid om als vraagbaak nieuwe mensen terzijde te staan.

De Algemene Kerkenraad heeft vastgesteld dat musicals als deze heel waardevol zijn voor de ontmoeting (ook wijk overstijgend) en in het kader van bezieling en verdieping.

Zij heeft mede daarom toegezegd in de wijken naar draagvlak en bemensing te zoeken. Daarvoor is een zgn “startupteam” nodig om een nieuw productieteam te vormen: mensen dus, die gaan scouten wie deel uit wil maken van een volgend productieteam, zodat deze nieuwe musical weer kan worden uitgevoerd.

En, u voelt het al aankomen, de zoektocht naar mensen voor een dergelijke startup-groep is gestart.

Denk u nu, ha, dat is echt iets voor mij, meldt u zich dan aan via de e-mail of één van onze wijkraadleden.

Reacties zijn gesloten.