Petrus in de Veenkerk

We gaan vandaag met elkaar “in gesprek” naar aanleiding van de vragen/onderwerpen die we middels Petrus hebben aangereikt gekregen:

  1. What’s in a name
  2. Vele handen maken licht werk
  3. Voor niets gaat de zon op
  4. De Maaltijd
  5. Ik geloof het wel…

2000 jaar geleden ontstond er rondom de figuur van Petrus en de andere leerlingen van Jezus een krachtige beweging. Mensen die zich “mensen van de weg” noemden. Ze gingen de weg van Jezus, in navolging van zijn boodschap en zijn levensverhaal. Petrus en de anderen waren de eerste verkondigers van dat verhaal, apostelen noemen we ze. Zoals we in de bijbel kunnen lezen werkte deze beweging aanstekelijk. Veel mensen werden geraakt door de boodschap van vrede, van levensbehoud, van delen en vieren in naam van de God voor alle mensen. We hebben ondertussen ook geleerd dat aanvankelijk die groep bestond uit joden. Maar al vrij snel sloten ook niet joden zich aan, niet in de minste plaats door de activiteiten van die andere grote apostel Paulus.

De afgelopen weken hebben we gehoord hoe die beweging zich vormde en organiseerde, waar zij precies voor stond en wat haar grote peilers waren. We hebben ook gehoord dat deze beweging er niet vanzelf kwam. Er werd hard aan en voor gewerkt, zo hard zelfs dat t levens heeft gekost. Ze ontstond in een periode van onzekerheid, polarisatie en angst. Zo bekeken niet eens zo heel anders dan onze huidige tijd dus.

De kerk bestaat nog steeds. Nog steeds gaan er op zondagmorgen mensen naar een viering en organiseren zij allerlei zaken om andere mensen mee te helpen, te inspireren en om het verhaal over God en de mensen te vertellen. De Veenkerk ook.

Op zondag komen we bij elkaar, door de week zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud en de wijkraad zorgt ervoor dat alles goed georganiseerd is en de dominee zorgt voor mensen die verdrietig zijn, ziek zijn of gewoon vragen hebben over het leven. Maar is dat alles? En is dit een beweging die aanstekelijk genoeg is om voort te bestaan in onze huidige tijd? Wat vinden we nog terug in onze kerk van dat oude enthousiasme en toewijding van 2000 jaar geleden? En: Hoe zitten wij er in? Jij, jij en jij? Wat kom je halen hier, maar ook: wat breng je in? Hoe waardeer jij eigenlijk de kerkgemeenschap? Welke rol speelt de kerk in jouw leven? En de allerbelangrijkste vraag: wat is er nodig voor deze gemeente om te kunnen blijven doen en zijn wie ze is? Belangrijke vragen, die ons in de afgelopen weken ook zijn gesteld door het verhaal van en over Petrus.

LiveStream


Reacties zijn gesloten.