Start musical Kaïn uitgesteld

Door de huidige coronamaatregelen moet de planning helaas worden bijgesteld. Op dit moment is de inschatting dat in 2021 met de musical wordt gestart.

Op het moment van schrijven van dit artikel is sprake van verruiming van maatregelen, maar er zijn zeker nog langere tijd beperkingen. Dat betekent dat we niet het groepsproces voor de musical kunnen starten, zoals ons dat voor ogen stond en staat. Om die reden hebben we als productieteam besloten om pas in 2021 met de musical te gaan starten. We komen in september van dit jaar bij elkaar om te bespreken wat dan een realistische planning lijkt. We verwachten in oktober 2020 dan meer hierover te kunnen vertellen. Dat vraagt dus nog even geduld!

Reacties zijn gesloten.