Wat is jouw volgende stap naar een duurzamer leven? (programmawijziging)

Vernieuwing van onze levensstijl…. We kunnen niet meer voorbij aan de opdracht om de aarde te bewaren. Dat is onderdeel van onze geloofspraktijk. Die opdracht geldt onze hele planeet, en raakt onze directe leefomgeving. Doe je al mee?

Ga met anderen op onderzoek en laat je verrassen. Amersfoort organiseert ook dit jaar een duurzame week, van 8 tot 14 oktober. Daarin kun je het contact zoeken met stadsgenoten en ontdekken wat wij kunnen bijdragen aan een duurzame aarde. Op zaterdag 12 oktober een markt met leuke informatie en producten. Er zijn lezingen van o.a. weerman Reinier van den Berg, films, gesprekken. Kinderen kunnen speels verkennen hoe je duurzamer kan leven.

De kerken voegen met inspiratie en bezinning hun eigen geluid toe. Ze staan op de markt om te laten zien hoe ze duurzaamheid oppakken.

Op donderdagavond 10 oktober om 20.00 uur ‘De groene bekering van een dominee’ door Sam Janse in de Amersfoortse Zwaan (Lutherse kerk) Langestraat 61. Gratis toegang, een vrijwillige bijdrage is mogelijk. Deze lezing komt in de plaats van de eerder aangekondigde lezing van Peter Siebe.

Op 13 oktober een kerkdienst over de Schepping; 10.00 u, Johanneskerk, Westsingel 30.

En op zondagmiddag 13 oktober de 21e Stoutenburglezing: Je kunt meer dan je denkt! 14.30u in het Groene Huis.

Lees meer over deze en de andere kerkelijke activiteiten in deze pagina. Vragen? Stuur een e-mail

Zie voor informatie over het hele weekprogramma: www.duurzameweek033.nl/evenementen/

Reacties zijn gesloten.