Actie Kerkbalans 2022

De campagnevoorbereiding voor de Actie Kerkbalans 2022 met het thema ‘Geef voor de toekomst van je kerk’ is weer in volle gang. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. De Actie Kerkbalans loopt van 15 tot en met 29 januari 2022.

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis.
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt gaan steunen met een bijdrage die bij u past. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten goede aan onze kerkgemeenschap PKN Hoogland/Amersfoort-Noord (Het Brandpunt, De Inham, Veenkerk).

Twee manieren hoe u uw bijdrage kunt geven:

Digitaal toezeggen

Sinds enkele jaren is binnen de PKN Hoogland/Amersfoort-Noord het mogelijk om uw toezegging digitaal te doen. Als uw emailadres bekend is in de ledenadministratie dan heeft u hier inmiddels een email over ontvangen. Als u mee wilt doen met digitaal toezeggen dan kunt u dat kenbaar maken door op de betreffende mail te reageren. De leden die meedoen met digitaal toezeggen ontvangen in januari naast de brief met de kerkbalansbrochure ook een email met een persoonlijke link. Via deze persoonlijke link komt u in het digitale toezeggingsformulier. Omdat de digitale toezegging niet opgehaald hoeft te worden, en vervolgens automatisch wordt verwerkt, bespaart dit veel tijd van vrijwilligers.

Toezeggen via het papieren formulier

Als u niet u niet digitaal toezegt, dan ontvangt u gewoon het papieren toezeggingsformulier en de bijbehorende kerkbalansbrochure. Het toezeggingsformulier kan dan via de bijgevoegde retourenvelop met antwoordnummer worden verstuurd naar Het Kerkelijk Bureau (Hamseweg 38, 3828 AE Hoogland) of daar worden afgegeven.

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerkgemeenschap ook in de toekomst een plek van betekenis.

Harm Blaak, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Karl de Vries, kerkrentmeester Kerkbalans

Reacties zijn gesloten.