Bedankt!

Het kán niet genoeg gezegd worden: dankjewel. Soms lijkt het alsof we de dingen als vanzelfsprekend ontvangen, gewoon omdat het er is. Omdat het ‘gewoon gebeurt’. Maar niets is minder waar.

De wijkraad van de Veenkerk wil langs deze weg jou en jou en jou bedanken. Wie jij bent? Jij bent diegene die de afgelopen maanden tijdens het wegvallen van alle live ontmoetingen in en rondom de Veenkerk en de Kamers zijn of haar stinkende best heeft gedaan om de Veenkerk zichtbaar te houden. In online vieringen! Wat een werk zit daarachter! Van filmploeg, tot editen, tot muzikanten, tot kosters, tot website en nieuwsbrief redacteurs, tot jeugdwerkers…noem het maar op. Wat u te zien krijgt is slechts een topje van alle inspanningen die nodig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. En dan al die bloemetjes en kaartjes die zijn verstuurd, bezoekjes tussen gemeenteleden, mensen die elkaar even opzochten, belden, even een glimlach op de drempel.

Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.

Zodra het weer kan willen we onze dank omzetten in een mooie avond, speciaal voor jullie. In de huidige omstandigheden kan dat gewoonweg niet, maar weet dat we niet zonder jou kunnen en dat we daar tzt aandacht aan zullen besteden.

En dan nog, natuurlijk, we hebben ondanks al deze inspanningen niet iedereen kunnen bereiken en kunnen vinden. Dat spijt ons. Weet dat je welkom bent en blijft! En laat van je horen, alsjeblieft.

Voor nu nogmaals: dankjewel. Veenkerk is en blijft een bron van mensen en een bron voor mensen, dat hebben de afgelopen maanden wel duidelijk gemaakt.

Namens de Wijkraad van de Veenkerk, het moderamen

GerritJan Straatsma, Rogier Smith, Rolinka Klein Kranenburg

Reacties zijn gesloten.