Beeld Stille Strijd twee weken op Eemplein

Het beeld ‘Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz komt naar het Eemplein in Amersfoort. Het is daar van 12 tot 26 februari 2024 te zien. Het beeld van een in elkaar gedoken jongen staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren en ‘reist’ door Nederland en België.

Steeds meer jongeren kampen met psychische problemen als gevolg van stress (prestatiedruk, sociale druk, zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen en hun toekomst) en eenzaamheid. Vaak weten ze niet waar ze terecht kunnen met hun vragen of durven er niet over te praten. Regelmatig leidt dit tot psychische klachten zoals depressie en angst. In het ergste geval zien ze het niet meer zitten en denken ze aan (of gaan zelfs over tot) zelfdoding.

Het beeld ‘Stille Strijd’ vraagt aandacht voor deze problematiek. Daarnaast is het beeld bedoeld om jongeren en hun naasten/omgeving te attenderen op het belang van openheid (met iemand over je problemen praten) en over de mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning. Openheid is vaak de eerste stap naar herstel. Tot slot is het beeld ook bedoeld om jongeren met ernstige psychische problemen, hun naasten en nabestaanden van jongeren die suïcide gepleegd hebben een hart onder de riem te steken.

Opening met Twan Vet en Diggy Dex
Op 12 februari vindt om 17.00 uur de officiële opening plaats door o.a. wethouder Paffen-Zeenni, Dienke Bos (directeur MIND), Twan Vet (dichter en muzikant) en Diggy Dex (rapper). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Gemeente Amersfoort in samenwerking met MIND, GGz Centraal, Indebuurt033, de Bibliotheek Eemland en KAdECafé. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte welkom.


Activiteiten en meer informatie

Bezoek www.amersfoort.nl/stillestrijd voor meer informatie over het beeld, de hulp die beschikbaar is en het overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden.

Hulp inschakelen
Zoek je zelf direct hulp of maak je je zorgen over iemand? Neem dan contact op met jouw huisarts, met MIND Korrelatie via 0900–1450 of via www.mindkorrelatie.nl of bel met 113 Zelfmoordpreventie: 0800-0113.

Reacties zijn gesloten.