Bijeenkomst Ring Amersfoort: donderdag 10 november 20.00 uur

In het kader van samen kerk zijn in Amersfoort, ontvingen wij de volgende uitnodiging van de PKN:

L.S!

Namens de voorbereidingscommissie die een samenkomst in de ring Amersfoort heeft voorbereid mag ik het volgende schrijven onder uw aandacht brengen:

Save the Date! Ring Amersfoort donderdag 10 november 20.00 uur

Wij horen bij elkaar, kerken van alle plaatsen en tijden. Zo belijden we dat. Samen zijn we kerk.
In de kerkorde is de wens uitgesproken dat gemeenten in ringen met elkaar in gesprek gaan om die eenheid handen en voeten te geven. Dat is niet voor niets. Paulus schrijft over het lichaam van Christus waarin gelovigen elkaar tot hand en voet worden. We staan als gemeenten, als gelovigen voor grote vragen. Crises volgen elkaar op. Gelovig weten we dat we elkaar nodig hebben.

Maar hoe gaat dat in het leven van alle dag? Veel kerkenraden hebben de handen vol aan het reilen en zeilen van de eigen gemeente. Zou je dan ook nog moeten investeren in contacten met anderen? Het gevaar zit in het woordje ‘nog’, alsof contacten alleen maar een zoveelste extra zijn, terwijl het om het wezen van gemeentezijn gaat. Wij leven van gesprek, van communicatie. Want zoals God het gesprek met de wereld zocht in zijn Zoon Jezus Christus, zo worden wij aangespoord tot het gesprek met elkaar. In dat gesprek leven wij op. Een gemeente kan niet zonder gesprek!

Donderdag 10 november is iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Ring Amersfoort. Na de opening door ds. Trinette Verhoeven, de classispredikant, zal dr. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, met ons reflecteren op de praktijk van ons ‘samen kerk zijn’. Aan de hand van beleidsplannen van een aantal gemeenten uit de Ring zal hij zijn visie geven op onze dagelijkse praktijk van samen kerk zijn en ons toekomstperspectief. Mag het een beetje meer zijn, en hoe dan?

Na de pauze gaan we als gemeenten, aan de hand van kaartjes met vragen, in tweetallen met elkaar in gesprek. We hopen dat de ervaring zal zijn: hoe goed is het om naar elkaar te vragen en elkaar op deze manier te bemoedigen! Want we staan er niet alleen voor; we zijn elkaar gegeven.

U – gemeenteleden en kerkenraadsleden – bent donderdag 10 november welkom in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 in Amersfoort. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar en we starten om 20 uur. Rond 22 uur ronden we af.

Voor eventuele vragen, mail naar t.verhoeven@protestantsekerk.nl, petravanieperen@gmail.com of wj-dekker@kpnmail.nl.

Van harte aanbevolen; het belooft een zinvolle ontmoeting te worden!

Willem Seine, scriba Classis Utrecht.

Reacties zijn gesloten.