Collecte 2 en 9 mei: Collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland

Op de zondagen 2 en 9 mei is de collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dit is heel breed, van begeleiding van asielzoekers bij de asielprocedure en begeleiding bij werk en integratie tot het organiseren van kindervakanties en het verzorgen van educatie op Nederlandse scholen over waarom mensen vluchten, wat precies een vluchteling is en hoe Nederland omgaat met vluchtelingen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. Vluchtelingenwerk Nederland.

Reacties zijn gesloten.