Diaconale collecte 3 en 10 maart 2024

Vandaag collecteren we voor Stichting Inloophuizen Amersfoort.

Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de Stichting ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Hier kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving worden mensen gekend. Een wijd scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Op deze manier wil de Stichting huiskamers aanbieden voor de wijken en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.

Geef uw bijdrage via de onderstaande QR code, de AppostelApp, of via de mandjes.

Diaconale collecte 2024

De QR code kunt u scannen met de camera van uw telefoon of aanklikken.

Reacties zijn gesloten.