Diaconale collecte zondag 10 en 17 oktober

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

Driekwart van de bijdrage voor dit werk is voor landbouw en een kwart voor de predikantenopleiding.

Steun dit werk steunen met bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw/voorgangers Kameroen of doneer online.

Reacties zijn gesloten.