Enquete pastoraat

Hierbij vind u/jij een link naar een enquête vanuit het pastoraat van de Veenkerk.
Het pastoraatswerk heeft als doel de onderlinge samenhang in de gemeente te bevorderen, door ontmoeting, verdieping en omzien naar elkaar.
Het pastoraatsteam wil dan ook graag een programma opstellen voor komend jaar, dat aansluit bij uw/jouw behoefte. Hiervoor hebben wij uw/jouw input nodig!
Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk gemeenteleden de enquête invullen!
Het invullen duurt slechts 10 minuten.
Alvast bedankt namens het pastoraatsteam.

Reacties zijn gesloten.