Geef voor je kerk!

 

Kerkbalans 2020: De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is afgelopen zaterdag van start gegaan. Als het goed is hebt u de brief voor de Kerkbalans ontvangen.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkgemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden. Dit om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten en in de vieringen worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Vanaf deze week komt een vrijwilliger het formulier weer bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal toezeggen als u zich daarvoor heeft opgegeven.

Laten we met elkaar en alle vrijwilligers er weer een mooie en succesvolle actie van maken!

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

PS. Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl.

Reacties zijn gesloten.