Goed resultaat Actie Kerkbalans 2020

We kunnen een goed resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 melden. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar waarschijnlijk iets hoger zullen uitkomen dan in 2019. Vorig jaar hebben we met elkaar ca € 362.000 opgebracht. Veel mensen hebben dit jaar meer gegeven dan vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! U beseft hoe belangrijk dit voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen, maar met dit resultaat kan de protestantse gemeente Hoogland Amersfoort-Noord anno 2020 een belangrijke plek in de lokale samenleving blijven innemen.

Gemiddeld gaf u dit jaar € 239, vorig jaar was dat € 229,-. Een mooi resultaat waar we alle gevers hartelijk voor bedanken. Op dit moment staat de stand in het administratiesysteem van de kerk op € 351.959,- aan toezeggingen. Op basis van de nog te verwachten toezeggingen denken we in 2020 op € 369.000,- uit te komen.

Op de 2120 verstuurde kerkbalansbrieven hebben nu (stand 1 maart) 1469 gemeenteleden positief gereageerd en een bedrag toegezegd. Dat zijn er een stuk minder dan vorig jaar rondom deze periode. Maar doordat er gemiddeld meer gegeven wordt zitten we toch al op dit mooie resultaat. Er zijn dus relatief veel mensen die in 2019 wel hebben gegeven, maar waarvan de toezegging nu nog niet binnen is. Heel mooi om te zien dat er ca 12,5% nieuwe gevers zijn.

We hebben zeker 1540 toezeggingen nodig om het begrote bedrag te kunnen halen. Er zijn dus nog minimaal 71 gemeenteleden nodig die hun toezegging gaan opsturen.

Voor een gezonde financiële positie is echter meer nodig. Net als in 2019 is er ook voor 2020 een te kort begroot (ca € 35.000). Dit betekent wel dat we nog steeds moeten zoeken naar andere mogelijkheden om het tekort zoveel mogelijk te beperken.

Digitaal toezeggen

Het digitaal toezeggen (dit jaar voor het eerst) is zeer succesvol verlopen. 600 adressen hebben meegedaan, waarvan er op dit moment 550 hebben toegezegd. Voor 2021 hebben zich al veel mensen aangemeld om ook mee te doen met digitaal toezeggen.

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar zich weer met groot enthousiasme hebben ingezet om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. Door de inzet van alle lopers (misschien wel meer dan 100 mensen), de coördinatoren, de wijkcoördinatoren, Jaap Deinum, Roland Meeuwsen, iedereen die op de teldag aanwezig was en de collega’s van het CVK hebben we dit mooie resultaat neer kunnen zetten.

Als u nog niet heeft gereageerd, maar wel een bedrag wil toezeggen dan kunt u uw toezegging inleveren bij het Kerkelijk Bureau of mailen naar fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl.

Karl de Vries, kerkrentmeester fondsenwerving / kerkbalans

Kees van Beem, voorzitter College van kerkrentmeesters

Reacties zijn gesloten.