Help basisschoolkinderen in corona crisis

Het schoolbestuur PCBO heeft de PGA gebeld met vraag om hulp voor ondersteuning voor scholen in achterstandswijken.

Het gaat om gezinnen en kinderen met minder capaciteit en hulpmiddelen, deels met andere culturele achtergrond. Het gaat om scholen in de wijken Amersfoort Noord, Rustenburg, Randenbroek, Schothorst, Kruiskamp en Soesterkwartier.

Problemen waar deze scholen en deze gezinnen mee zitten:

  • Er is thuis geen computer of laptop.

Omdat de productie en aanvoer van nieuwe laptops is gestagneerd, zijn er geen nieuwe laptops meer verkrijgbaar.

  • Er is geen ouder die kinderen kunnen stimuleren bij het maken van huiswerk.

Kinderen raken achter in hun schoolprestaties en ouders zijn overbelast met diverse zorgen.

Dus:

Heb je thuis- of het bedrijf waarvoor je werkt, goed werkende laptops voor de gezinnen? Heb jij tijd, geduld en enige ervaring in het begeleiden van kinderen met hun digitale huiswerk?

Mail dan z.s.m. naar de diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink. Zij neemt contact met je op en brengt je in contact met het bestuur van de PCBO Amersfoort. Voor meer informatie bel naar 0640307382 of mail.

Reacties zijn gesloten.