Hoe zit dat ook weer met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen?

 

Lang lang geleden was deze datum, 1 november de eerste dag van het nieuwe jaar. Dat was zo in Ierland en Schotland. We noemen dat de keltische jaartelling, keltische traditie. Want de inwoners van Ierland en Schotland werden de Kelten genoemd.

Novem… van november betekent namelijk eerste, of nieuw.

Dat betekent dus dat 31 oktober…juist..oudjaarsdag was.

Een van de feesten rond deze datum was het oogstfeest. Tegen deze tijd moest alle oogst binnen zijn. De winter brak aan, dus men moest eten verzamelen om de winter door te komen. Daar zaten bijv ook pompoenen bij.

Een ander ritueel of gebruik bij deze dag, 31 oktober, was dat men geloofde dat de overledenen van het oude jaar nog een keer op bezoek kwamen. Dat vond niet iedereen even leuk natuurlijk, men was bang voor boze geesten. Dus bedachten ze allemaal afschrikwekkende dingen om de boze geesten mee weg te jagen. Want de mensen wilden het nieuwe jaar schoon en goed beginnen. Alle narigheid van het oude jaar moest weggejaagd worden. Halloween, dat verkleedfeest komt daarvandaan. Want de engelse naam voor die oudejaarsavond is: All hallows Eve… allerheiligen avond. En ze noemden dat Allerheiligen, omdat tussen alle boze en kwade geesten, zitten natuurlijk ook de goede! En die wilden de mensen juist bedanken voor hun bescherming. Dat gebeurde op de dag erna, 1 november. Dan is het Allerheiligen.

Op 2 november is het dan Allerzielen. Dat is de dag dat in de katholieke traditie de mensen hun geliefden herdenken die zijn overleden. Dit gebruik wordt inmiddels breed gedragen en is in de protestantse kerken en ook buiten de kerk inmiddels bekend en dierbaar geworden. De mensen steken een kaarsje aan voor hun geliefden, noemen hun naam, gaan op bezoek bij het graf. In sommige landen is dat een heel feest, in Mexico bijvoorbeeld. Daar heet die dag Dias de la Muerta, de dag van de doden. Dan vieren de mensen echt feest op het kerkhof, met eten en drinken en veel muziek.

Kortom, deze dagen, 31 oktober, 1 november en 2 november zijn best wel een beetje mysterieuze dagen, die zich bewegen in dat schemergebied tussen oud en nieuw, leven en dood, verleden en toekomst…

Reacties zijn gesloten.