Rolinka

Ze staan er weer veel, die gezellige paddenstoelen. Een feest om naar te kijken. Vorig jaar in het Hoevelakense bos was er een grappenmaker, die bij al die paddenstoelen kleine smurfenpoppetjes had geplaatst. Ik moest daar hartelijk om lachen.

We zijn nu echt al aan eind oktober toe. Let erop: dit weekend gaat de klok een uur terug! Je kunt dus een uurtje langer blijven liggen… als het je lukt natuurlijk als je kleintjes thuis hebt…

31 Oktober is in de protestantse traditie een bijzondere datum. In 1517 spijkerde Luther 96 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg (zegt men, maar waarschijnlijker is dat ie deze stellingen overal heeft rondgestuurd, maar dat terzijde). Waar het om gaat is dat deze actie van Luther een heel gevolg heeft gehad. Sommigen menen dat dit de start van de reformatie was. Toen is het begonnen, dat de kerk weer teruggegeven werd aan de gelovigen. Tot die tijd werd alles wat met God en vergeving en geloven en dergelijke te maken had bewaard en beschermd door alleen de geestelijkheid, dwz de priesters, pastoors, bisschoppen en kardinalen tot aan de paus aan toe. Zij stonden als het ware tussen God en mens in, met regeltjes, wetten, gebruiken… Zij bepaalden of iemand al dan niet een goede gelovige was. Luther kon dat niet rijmen met de God waar Jezus over preekte en de kerk die door Petrus en Paulus was begonnen. En gelijk had ie! De reformatie is een roerige tijd geweest en aan het eind waren er nog meer verschillende opvattingen over hoe je wel of niet kerk moest zijn en wat er wel of niet heilig was, volgens welke regels je leven moest en wat dies meer zij. De geschiedenis leert ons dat mensen het eigenlijk ook niet echt weten. Hoe dat zit met God. En dat wanneer ze God willen vangen in een systeem toch vaak vast lopen in hun eigen systeem. Ondertussen is de kerk er nog steeds, in vele vele verschijningsvormen. Vieren we nog steeds Pasen en worden er nog steeds mensen gedoopt in naam van Jezus. Dat is onveranderd sinds het begin van de jaartelling.

Wij gaan deze zondag ook dopen, Jobke de Graaf wordt gedoopt. Gaaf dat t weer kan en mag! En we gaan verder met Petrus, die ook tegen zijn eigen gemaakte systeem aan loopt… God is groter dan Petrus dacht te weten… en een heel stuk minder exclusief dan Petrus aanvankelijk geloofde.

Er is oppas en kinderwoorddienst en iedereen is welkom!

Tot zondag

 

Reacties zijn gesloten.