Hoop in tijden van crises

We maken als Protestantse gemeente Amersfoort Noord deel uit van een groter geheel: andere geloofsgemeenschappen die net als wij kerk zijn, met vaak dezelfde uitdagingen en vragen. Daarom is het goed elkaar te leren kennen en te ontmoeten. Graag attendeer we jullie op de avond die de Ring Amersfoort op donderdagavond 1 juni belegt.

We leven van crisis op crisis. Op welke manier mogen we als volgelingen van Christus in deze onzekere tijden staan? Om ons heen zien we onrust, verharding van standpunten, onvrede etc. Wat is nu precies onze hoop en hoe leef je wanneer die hoop je leven draagt? Wat is de rol van de kerk?

Ds. Willem – Jan Dekker gaat als inleiding in op de grote crisis van het oude testament: de Babylonische ballingschap. Wij hebben ook een spreker van buiten: Evert-Jan Ouweneel, Strategiedirecteur Identiteit bij het Leger des Heils. Hij spreekt zeer inspirerend over de diverse crises (‘a perfect storm’) en de rol die de kerk kan spelen.

Wij denken dat de avond voor gemeenteleden en kerkenraden zeer de moeite waard zal zijn!

U bent welkom in de Pauluskerk aan de Brink in Baarn, donderdagavond 1 juni om 20.00 uur.

Ds. Willem Jan Dekker, St Joriskerk

Reacties zijn gesloten.