Hou de diaconale presentie van kerken in stand!

Juist nu de samenleving van Amersfoort een toename ervaart van armoede, woningnood en zorg in de opvang en begeleiden van vluchtelingen, is de diaconale betrokkenheid van kerken meer dan ooit nodig.

De diakenen geven vorm aan deze diaconale presentie door het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties in de wijk, zodat de diaconie vindbaar is voor hulpverleners en mensen in nood. Soms gaat het om een fiets, een financiële steunvraag, soms komen ze thuis bij mensen waar de situatie schrijnend is. Met steun van de diaconaal opbouwwerker , bieden zij hoop en bemoediging, voor wie het moeilijk heeft.

Helaas worstelt het college van diakenen van de PGHAN al enige tijd met het vinden van een secretaris en een penningmeester. Dit is een serieuze zorg, want zonder een penningmeester en een secretaris wordt het voortbestaan van het college ernstig bemoeilijkt.

Beide functies zijn immers gericht op de continuïteit van het college. Zowel het op verantwoorde wijze beheren van collectegelden en het financieel afhandelen van hulpvragen, als het verslagleggen van vergaderingen en het digitaal beheren van in- en uitgaande post zijn essentieel. Beide functies vragen om een specifieke vaardigheid, waarbij boekhoudkundig inzicht met kennis van of interesse in financieel verantwoord beleggen of administratieve vaardigheden gewenst zijn. De aspirant secretaris en penningmeester komen terecht in een enthousiast college van bevlogen diakenen. Behalve serieuze zaken, werken we aan onderlinge verbinding en hanteren hierbij een flinke dosis humor. Een mooie club mensen, al zeg ik het zelf.

Ik durf u daarom met een gerust hart te vragen of u deze oproep serieus in overweging wil nemen of bij iemand anders onder de aandacht wil brengen.

Bij interesse, kunt u voor informatie en contact opnemen met:

Nicoline Rodenburg – 06-55847777
Tineke Bos – 06-44006047

Hartelijke groet,

Jennie Harmelink
Diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN

Reacties zijn gesloten.