Houdt de lofzang gaande….

Beste Veenkerkers,

Houdt de lofzang gaande….

De afgelopen persconferentie loog er niet om. De besmettingscijfers zijn inmiddels van dien aard, dat strenge maatregelen nodig zijn. Voor veel mensen valt dat erg zwaar, te denken valt aan horeca, sportwedstrijden en familiebijeenkomsten (denk bijvoorbeeld ook aan uitvaarten en mensen in kwetsbare woon en/of leefomstandigheden). Met deze maatregelen hopen we zo snel mogelijk de cijfers te kunnen laten dalen en zo de druk op onze zorg te verminderen. Het gaat immers niet alleen om Corona-patienten, maar juist ook de reguliere zorg die onder druk komt te staan.

Ook in de Veenkerk hebben we goed overlegd wat dit voor ons betekent. Er wordt een urgent beroep gedaan op onze burgerlijke verantwoordelijkheid, die wij zeer serieus nemen. Dat betekent dat wij in onze vieringen echt een maximum van 30 mensen in de zaal zullen handhaven. Daarnaast wordt u verzocht om een mondkapje te dragen tijdens de bewegingen. Helaas zullen we ook geen koffie serveren na de viering, om alle evidente redenen.

We zijn ons bewust dat we hiermee ook iets vragen van de vrijwilligers die meewerken aan de vieringen. Vandaar ook het volgende: mocht jij je toch niet senang voelen om in deze periode aanwezig te zijn als vrijwilliger in de viering, geef dat alsjeblieft aan. We zouden namelijk echt niet willen dat je hier aanwezig bent, terwijl je je onveilig voelt. Dan schieten we ons doel voorbij. Je kunt je wenden tot scriba@veenkerk.nl , wanneer je je tijdelijk even terug wilt trekken.

Tenslotte: we willen graag blijven vieren. Houdt de lofzang gaande, zo sprak Paulus al. En dat niet alleen, juist nu is de behoefte aan een woord van troost en bemoediging, samenkomen, zij het met beperkende bewegingsvrijheid, van levensbelang: live in de zaal of via de livestream te volgen. Wat betreft dat laatste: we hebben echt een paar handjes nodig, die mee kunnen draaien in het livestream-team. Hoe meer mensen dat willen doen, des te regelmatiger we ook online aanwezig kunnen zijn. Je kunt je hiervoor opgeven bij voorzitter@veenkerk.nl

Het moderamen van de Veenkerk
Rogier Smith
Gerrit Jan Straatsma
Rolinka Klein Kranenburg

 

Zondag 18 oktober 

De ziende God

Dit is de link om te reserveren: https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/VOmk0PB3

Dit is de link voor de livestream: https://youtu.be/aijqvkf5GM0

Deze zondag:

Het verhaal van Sarah en Hagar. Een verhaal over kwetsbaar verlangen en verwachten. Over stil verdriet en gezien worden. Over twijfel en wanhoop en wanhopige daden. Een verhaal van toen, dat meeklinkt in onze tijd nu.

De kinderen bouwen verder aan de speeltuin. Welk toestel is dat, waar je heen en weer geslingerd wordt tussen hoog en laag, beneden en boven, maar toch altijd verbonden blijft? Denk er maar over na!

Tot zondag!!

Reacties zijn gesloten.