Kana-zondag

Het grijze en saaie van januari wordt nog eens extra benadrukt door de regen en nattigheid. Het is het net niet, zeg maar: geen volle winter met knisperende kou. Misschien komt het nog. Ondertussen is iedereen weer wat bijgekomen van de volle en drukke decembermaand. Ook zo’n maand die je altijd even doet stilstaan bij wat is en wat niet meer is. Beladen en emotioneel soms, of vreugdevol en beloftevol. Afgelopen zondag hebben jullie stilgestaan bij al dat kleine en grote wat ons dankbaar maakt, ontvangende mensen. En jullie hebben met het orgel meegezongen. Ik begreep dat het tempo soms wat uitdagend was. En ook werd de wens uitgesproken om de volgende keer Huub Oosterhuis te zingen. Kortom, het smaakte wel naar meer.

Wanneer ik een viering voorbereid, probeer ik zoveel mogelijk een mix te maken tussen bekend en ietwat nieuw, tussen Huub, Iona en wat dies meer zij, in ieder geval voor ieder wel iets. En dan wil ik ook nog graag dat het past in de viering. Ik ben het langst bezig om de muziek en liederen in te passen in de viering. Dan kan het dus zeker een verademing zijn om ‘gewoon’ eens lekker te zingen. We gaan een soortgelijk iets dus zeker nog eens doen, maar dan met inbreng van jullie zelf.

Komende zondag staat traditioneel het verhaal over de bruiloft te Kana op het rooster. Deze zondag heet ook wel Kana-zondag: het eerste openbare optreden van Jezus. Maarrrrr ik dacht, er is in een ánder evangelie een nog eerder openbaar optreden van Jezus en wel in de tempel zelf: Jezus als 12-jarige in de tempel. Een verhaal wat eigenlijk al vooruitblikt naar Jezus leven en sterven in z’n geheel. En daar heb ik nog nooit over gepreekt…uitdaging dus. Dus dat verhaal gaan we horen en ontdekken waar het in ons eigen leven raakt en meeklinken kan.

Dan even attenderen op aantal data:

De Zin-kring en de Huiskamerkring hebben nieuwe data, die staan op de website. Check deze even. Ieder weer van harte welkom!

Ik zie jullie hopelijk zondag!

Lieve groet

Rolinka

Reacties zijn gesloten.