Kerkbalansactie 2020 van start!

Geef voor je kerk!

Kerkbalans 2020: De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans gaat zaterdag 18 januari a.s. van start. De lopers voor de kerkbalansactie gaan op pad voor uw kerk in Amersfoort-Noord. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en kan geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

“Ik ben blij dat de kerk er is.
Een plek voor bezinning en inspiratie, omzien naar elkaar, aandacht voor goed pastoraat en jeugdwerk. Ik voel mij er thuis. Daarom geef ik aan mijn kerk”.

Hoeveel geeft u?

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl.

Karl de Vries, Kerkrentmeester fondsenwerving
Kees van Beem, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Reacties zijn gesloten.