Liever delen dan verspillen?

Buurtbewoners een handje helpen en tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan? Vraag een Buurtkastje van SoGoed aan bij de diaconie.

In het Buurtkastje kunnen buurtbewoners die wat minder te besteden hebben levensmiddelen ophalen. Buurtbewoners die iets kunnen missen kunnen hier juist producten achterlaten. Dit kunnen producten zijn als koekjes, frisdrank, pasta, zeep, maandverband, etc. De voornaamste voorwaarde is dat de producten goed en ongebruikt moeten zijn. Het staat iedereen vrij iets achter te laten of mee te nemen, of misschien een product te ruilen. Het Buurtkastje vormt niet alleen een manier om voedselverspilling tegen te gaan, maar helpt ook mensen die het wat minder breed hebben. Daarnaast worden de kastjes van SoGoed gemaakt in een houtwerkplaats, waar mensen met psychische problemen een leerwerkplek wordt geboden.

Stichting SoGoed (Stichting SoGoed | Home) zet zich in voor mensen met wat minder en draagt hiermee bij aan een groenere planeet.

De diaconie wil 5 Buurtkastjes van SoGoed sponsoren. Eén in al de wijken van de PG-HAN (Vathorst, Hoogland, Nieuwland, Kattenbroek, Zielhorst). Heb jij ruimte in je tuin? Wil jij wel meewerken aan het delen? En een door de diaconie gesponsord kastje plaatsen en beheren? Stuur dan uiterlijk 15 november een mail met je naam, adres, wijk naar collegevandiakenen@lopendvuur.net Je vragen kun je natuurlijk ook kwijt bij dit mailadres.
Wanneer er meer aanmeldingen uit 1 wijk zijn, kijken we naar de spreiding en eventueel gaan we loten. In de week van 20 november krijg je een antwoord van de diaconie

Reacties zijn gesloten.