Minisymposium Willem Barnard – mens in wind en vuur

Misschien ken je regels uit liederen, zoals ‘wij moeten Gode zingen’, ‘de aarde is vervuld’, ‘lieve Heer, Gij zegt kom…’ Liederen die Willem Barnard schreef en die graag gezongen worden.

In augustus jl. was het 100 jaar geleden dat Willem Barnard geboren werd. Met een knipoog naar de datum (Allerheiligen) willen we deze voorganger en voorzanger op 1 november gedenken. Het programma zal bestaan uit liederen, beeldfragmenten en deskundige inleiding en toelichting. Na afloop is er een informeel samen zijn met een borrel.

Met medewerking van Dick van der Niet (muziek), voorzang en een inleiding verzorgd door Peter van de Peppel, predikant te Assen en poëzieliefhebber.

Info: Dick van der Niet, dvanderniet@kpnmail.nl

Datum: 1 november

Tijd: 15-17 uur

Locatie: De Inham, Hamseweg 40, Hoogland.

Opgave (verplicht) via www.inham.net/evenementen/.

We vragen een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

Reacties zijn gesloten.