Oecumenisch Driekoningen vieren

Kinderen brengen licht en zegen in het spoor van Caspar, Melchior en Balthazar.

Elk jaar op 6 januari vertrekken groepjes kinderen, waarvan telkens drie kinderen gekleed zijn als koningen, uit Het Brandpunt. Zij hebben een ster bij zich en gaan daarmee langs huizen van mensen die zich hebben opgegeven. Ze zegenen die huizen met de zegen van het Kerstkind. Alleen kinderen kunnen die zegen doorgeven. De preventiemaatregelen maken elk vooruitkijken onzeker, maar als het mogelijk is, willen we ook op 6 januari 2021 weer de kerstzegen verspreiden. Wie zijn huis opgeeft, krijgt (als er genoeg koningen zijn) op 6 januari tussen 18.00u. en 19.15u. bezoek van de kinderen, die een lied zingen en een zegenspreuk boven of naast de deur schrijven. Wie het al eerder meemaakte, beschreef het als een ontroerend moment: even word je huis aangeraakt door het licht van kerst.

Het feest is in Amersfoort een oecumenisch feest; de krijtjes waarmee de kinderen de zegen opschrijven, zijn gezegend door de pastoor van Amersfoort.

Tijdige opgave voor deze activiteit, zowel van kinderen als van huizen, is heel belangrijk. De activiteit vraagt namelijk een stevige planning en organisatie. Opgave kan via www.Zindex033.nl, waar je ook uitgebreide informatie kunt vinden (https://www.zindex033.nl/eventer/driekoningen-vieren-in-de-oecumene/edate/2021-01-06/).

Het programma begint in Het Brandpunt stipt om 17.00u. met een hele korte kinderviering, waar naast de kinderen zelf ook volwassenen en andere belangstellenden welkom zijn om aan te sluiten. Opgave voor de viering is nodig vanwege de preventiemaatregelen. Kinderen kunnen vanaf circa 19.15u. weer worden opgehaald in Het Brandpunt.

Reacties zijn gesloten.