Oproep nieuwe scriba AK

Wist je dat:

  • de drie wijken van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (Het Brandpunt, De Inham en De Veenkerk) een overkoepelende kerkenraad hebben, de Algemene Kerkenraad (AK)?
  • de AK zich bezighoudt met zaken die alle drie de wijken aangaan?
  • de AK de samenwerking tussen de wijken stimuleert en eraan werkt dat de drie wijken hun eigenheid blijven versterken om zo een aantrekkelijke, vitale kerk in Amersfoort te zijn?
  • de Algemene Kerkenraad elke laatste donderdag van de maand fysiek of digitaal vergadert (tenzij we niets te bespreken hebben ) van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur ?
  • er op dit moment een vacature is voor een voorzitter?
  • er binnenkort een vacature komt voor secretaris/scriba aangezien mijn termijn van vier jaar er bijna op zit?

De secretaris vormt samen met de voorzitter en één van de predikanten het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt in een maandelijks digitaal overleg van ongeveer een half uur de eerstvolgende AK-vergadering voor. De secretaris notuleert de AK-vergadering en zorgt dat de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd. En praat natuurlijk ook gewoon mee en is betrokken bij de besluitvorming.

Dus als je niet opziet tegen het maken van een verslag, je het leuk vindt om breder te kijken in onze kerkelijke gemeente én je graag op de een of andere manier je steentje bijdraagt aan de PG HAN, dan is dit misschien wel een leuke vrijwilligerstaak voor jou!

Als je belangstelling hebt en/of eerst nog wat meer informatie wilt hebben over de inhoud van de functie, mail me dan even, dan kunnen we iets afspreken.

Ik ben benieuwd naar je reactie!

Hartelijke groet, Ilse van Zeewijk Vink 

Reacties zijn gesloten.