Palmpasen

Komende zondag is het Palmpasen. Officieel is deze viering het begin van de Stille Week. We noemen die week de ‘Stille Week’ omdat van oudsher het deze week is waarbij letterlijk en figuurlijk stil gestaan wordt bij het lijden en de dood van Jezus om uiteindelijk op Paasmorgen zijn opstanding uitbundig te kunnen vieren.

In sommige tradities wordt met Palmpasen het hele passieverhaal al voorgelezen. De Matteuspassion en de Johannespassion van Bach zijn oorspronkelijk bedoeld als een muzikale voorlezing van dat passieverhaal, uitgevoerd tijdens de kerkdienst en meestal met Palmpasen.

Ik vermoed dat er in de Veenkerk veel verschillende gewoonten en tradities bij elkaar zitten. Waar voor de een die palmpasenstok heel gewoon en bekend is, is het voor de ander iets wat ze pas hier in de Veenkerk voor het eerst meegemaakt hebben. Een ander is het gewend om de drie dagen van Pasen samen te komen, maar weer een ander kent alleen de extra Goede Vrijdag viering met avondmaal.

De oudste papieren heeft toch wel de liturgie in de hele Stille Week. Dit is immers het verhaal waar het christendom mee begonnen is. Hier is het Jezus om te doen geweest: Laten zien dat Gods Liefde sterker is dan alle kwaad en verder gaat dan we menselijk voor mogelijk houden, voorbij de dood zelfs. Natuurlijk, er is meer over te zeggen, maar dit is even een kleine samenvatting. Mooi is dat deze kern in de verschillende vieringen in de Stille Week elke avond op een andere manier belicht en verhaald worden. En de één kan eigenlijk niet zonder de ander. Tot vorig jaar keken we The Passion op de Witte Donderdag. Nu gaan we vieren, de maaltijd houden, ons klaar maken voor de dagen die komen.

Ik wil u vanaf deze plek een mooie en waardevolle Stille Week wensen. Dat op een of andere manier ergens ook jij geraakt en gevoed en gedragen wordt door het mysterie van Pasen en ontdekt hoe krachtig LEVEN is en dat Liefde dat draagt… en dat de wereld in al haar ellende meegedragen is. Zoiets.. Ik hoop natuurlijk dat u/jij alle vieringen meemaakt, ik ben er tenslotte ook alle 5 keer… dus hé…

We beginnen met Hosanna… en stokken die versierd zijn, een optocht en alle dubbelheid die dat oproept.

Tot zondag!

Reacties zijn gesloten.