Resultaat Actie Kerkbalans 2021

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik allereerst graag alle vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar zich weer met groot enthousiasme hebben ingezet om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. Graag wil ik ze eens bij naam noemen, Jaap (redacteur), Roland (creatie en productie), Kars (digitaal), de wijkcoördinatoren (Bert, Henny, Ton, Durk en Jeannette) en de ca 100 lopers, de mensen van de wijkkerkraden, de kosters, Kees (foto’s), Jacqueline (administratie) en Hanneke. En natuurlijk iedereen die ik vergeten ben. Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen elk jaar weer bereid is veel energie in de actie te stopen. Bedankt!

We kunnen een goed financieel resultaat van de Actie Kerkbalans 2021 melden. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit bijzondere jaar toch op hetzelfde bedrag als vorig jaar mogen uitkomen. Op moment van schrijven (5 mei 2021) hebben we € 366.000 aan toezeggingen mogen noteren. Vorig jaar hebben we met elkaar ca € 371.000 opgebracht.

Doordat veel mensen dit jaar meer hebben gegeven dan voorgaande jaren hebben we dit mooie bedrag kunnen behalen. Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Gemiddeld gaf u dit jaar € 257,- , vorig jaar was dat € 236,-. Een mooi resultaat waar we alle gevers hartelijk voor bedanken. Van de 2124 verstuurde Kerkbalansbrieven hebben nu 1419 gemeenteleden positief gereageerd en een bedrag toegezegd. Daarvan hebben 818 leden een digitale toezegging gedaan. Dit jaar zien we wel de invloed van de coronapandemie. We hebben ongeveer 200 toezeggingen minder gekregen dan in 2020.

Net als in 2020 zullen we ook voor 2021 naar verwachting weer een tekort op de begroting hebben. Dit betekent wel dat we nog steeds moeten zoeken naar andere mogelijkheden om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Daar wordt door de Kerkenraad en Wijk-Kerkenraden in overleg met het College van Kerkrentmeesters over gesproken.

Als u nog niet heeft gereageerd, maar wel een bedrag wilt toezeggen dan kunt u uw toezegging inleveren bij het Kerkelijk Bureau of mailen naar fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl.

Karl de Vries, kerkrentmeester fondsenwerving / kerkbalans

Reacties zijn gesloten.