Urnenmuur en strooiveldje op begraafplaats Coelhorst


Zoals u wellicht weet, kunnen gemeenteleden van de PKN Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord worden begraven op onze begraafplaats aan de Coelhorsterweg. Op dit moment is er alleen gelegenheid tot begraven en niet voor het plaatsen van een urn of het uitstrooien van de as van een overledene.

Omdat daar regelmatig wel om wordt gevraagd, is het College van Kerkrentmeesters hiermee aan de slag gegaan. We hebben hiervoor mevrouw Saskia Hovinga in de arm genomen. Zij is met haar bedrijf Groen Unlimited gespecialiseerd in tuin- en terreinadvies.

Inmiddels ligt er een eerste ontwerp klaar. In dat ontwerp komt er een urnenmuur én een strooiveldje op de begraafplaats. Dit is op een van onze vergaderingen besproken en daaruit kwam een aantal vragen/opmerkingen naar voren. Deze worden besproken met mevrouw Hovinga en wellicht komt daar een iets aangepast ontwerp uit voort.

U ziet dus … het werk is nog in uitvoering. Zodra er meer bekend is, brengen wij u via de nieuwsbrieven hiervan op de hoogte.

Met een vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Geert Koetje, portefeuille Gebouwen en Coelhorst

Ria van Voorst, secretaris

Reacties zijn gesloten.