Vacature teamlid Kerkrentmeesters PKN Hoogland-Amersfoort Noord

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit leden van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PG HAN). Omdat de Veenkerk op dit moment niet vertegenwoordigd is in dit college en de andere kerken wel, doen we via deze weg een oproep naar de leden van de Veenkerk. Zeker in deze tijd waarin de toekomst van de Veenkerk onzeker is en de financiën een belangrijke rol spelen is het belangrijk dat de Veenkerk ook plaatsneemt in het CvK.

Onder de verantwoordelijkheid van dit college vallen de financiën, het ledenbeheer en het beheer van de gebouwen en de begraafplaats Coelhorst. Ook de personele zaken rondom de predikanten en andere medewerkers vallen onder de zorg van het CvK. Zaken rondom de privacywetgeving (AVG) en de ICT-ontwikkelingen binnen Hoogland/Amersfoort-Noord zijn eveneens onderwerpen waarover het CvK zich buigt. Het CvK streeft ernaar om het beheer en de administratie van de aan haar toevertrouwde zaken adequaat in te richten en in alle gevallen transparant en toetsbaar te houden.

Heb je interesse of wil je er meer van weten dan kun je contact opnemen met de Secretaris van het CvK Ria van Voorst: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl.

Reacties zijn gesloten.