Vanuit de wijkraad

Fijn om te zien dat ook de online viering van afgelopen zondag door Erik Idema weer veelvuldig bekeken is. Boeiend om te zien dat de uitvoering ook elke week weer anders is. Komende zondag zal Jos van Oord de viering verzorgen.

Met de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid hebben we als wijkraad overleg gehad hoe we nu verder moeten en willen. Hoewel er vanaf 1 juni en 1 juli extra mogelijkheden zijn om weer fysieke vieringen te houden hebben we er als wijkraad voor gekozen om dit toch niet te doen. De belangrijkste motivatie hiervoor is het beperkt aantal plaatsen in de Kamers en de korte termijn tussen 1 juli en de zomerstop. Voorlopig zullen we daarom doorgaan met de online vieringen.

We gaan de komende periode wel gebruiken om te bepalen hoe we na de vakantie weer fysiek vieringen kunnen houden en we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Een warme groet vanuit de Wijkraad.

Reacties zijn gesloten.