Nieuwe voorzitter en penningmeester College van Kerkrentmeester

Na meer dan vier enerverende jaren als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters heeft Kees van Beem aangegeven te willen stoppen met deze taak.

Gelukkig is er een opvolger gevonden in de persoon van Harm Blaak die het stokje van Kees per 1 juni a.s. overneemt.

Op onze laatste vergadering is Harm met unanieme stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter.

Vrijwel gelijktijdig gaf Henk van Hoorn, penningmeester van het CvK, aan dat ook hij na zo’n vier jaar wilde stoppen.

En ook deze vacature is snel ingevuld en wel in de persoon van Henk van den Broek, die inmiddels al als zodanig aan het werk is.

Een penningmeester van het CvK hoeft niet gekozen te worden dus van een unanieme stemming was geen sprake, wel van een unaniem: Hartelijk welkom.

Wij zijn ons College van Kerkrentmeesters dankbaar voor al het werk dat Kees en Henk van Hoorn hebben verzet. Ook vanaf deze plek hartelijk dank daarvoor.

Harm en Henk van den Broek wensen wij wijsheid en voldoening toe in dit stukje kerkenwerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria van Voorst, secretaris
College van Kerkrentmeesters PKN Hoogland/Amersfoort-Noord

Reacties zijn gesloten.