Veiligheid in onze Gemeente

Wij willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Daarom hebben we binnen de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland Amersfoort Noord (PG HAN) een aantal zaken met elkaar afgesproken. Graag informeren wij jou over enkele stappen die wij gaan zetten om een veilige kerk te blijven.

Wat ontwikkelen we?

  • Kennismaking en aanstellingsbeleid voor vrijwilligers: We zorgen voor een goed gestructureerd beleid voor de kennismaking en aanstelling van vrijwilligers, om de veiligheid en geschiktheid van iedereen te waarborgen.
  • Gedragscode: We ontwikkelen een gedragscode waarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen.
  • Vertrouwenspersonen: We stellen twee vertrouwenspersonen aan binnen de PG HAN, die beschikbaar zullen zijn voor iedereen die vragen of zorgen heeft over veiligheid binnen onze gemeente.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor Vrijwilligers

Conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moeten wij voortaan van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Een VOG is een document dat aantoont dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken met kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, het werken met financiƫle gegevens of in bestuurlijke rollen.

Waarom een VOG?

  • Bescherming: Beter beschermen van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.
  • Vertrouwen: Versterken van het vertrouwen tussen vrijwilligers en gemeenteleden.
  • Preventie: Voorkomen van mogelijke risico’s.

Wat betekent dit voor jou als vrijwilliger?

Als je vrijwilliger bent of wilt worden, ontvang je, nadat bovenstaand beleid is vastgesteld, van ons een verzoek om een VOG aan te vragen. Wij begeleiden je bij dit proces en de kosten worden door de gemeente vergoed. Later ontvang je hier meer informatie over.

Samen zorgen wij ervoor dat de Veenkerk een veilige en vertrouwde plek blijft voor iedereen. Bij vragen kan je contact opnemen met Danielle Donath (voorzitter@veenkerk.nl) of Jonine de Waal (scriba@veenkerk.nl)

Namens de Wijkraad van de Veenkerk

Reacties zijn gesloten.