Vertrek Geurt Roffel, pastor van de Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Geurt Roffel heeft ervoor gekozen zijn roeping naar Kamerik en Harmelen te volgen

Op zondag 11 april maakte Geurt Roffel, pastor van de Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt, in de viering bekend dat hij de overtuiging heeft dat hij het beroep aan zal nemen van de PKN in Kamerik en Harmelen. De dorpen liggen aan de rand van het Groene Hart, tussen Leidsche Rijn en Woerden. Zijn eerdere voornemen dit beroep in overweging te nemen heeft de Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt (OWR) overvallen.

De OWR steunt de persoonlijke ontwikkeling van haar pastores en wenst Geurt geluk met zijn keuze en alle succes in het vervolg van zijn loopbaan. Toch doet het zeer een gewaardeerde pastor te zien vertrekken. Geurt vertrekt geenszins vanuit ontevredenheid. In de gesprekken met Kamerik en Harmelen is gaandeweg zijn overtuiging gegroeid dat hij zich geroepen voelt als predikant en hij daarin mogelijkheden ziet zich verder te ontplooien. We verwachten dat Geurt omstreeks medio juni van ons afscheid zal nemen.

De OWR bereidt zich al voor op vervolgstappen en zal in overleg met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Hoogland Amersfoort-Noord bespreken welke ruimte er is voor zijn opvolging. Samen met onze pastores Josephine van Pampus, Anna Walsma en Geurt Roffel zullen we nagaan hoe en door wie in onze geloofsgemeenschap de taken van Geurt komende zomer kunnen worden overgenomen.

De OWR kan zich voorstellen dat dit voor u/jou niet zonder emotie of vragen blijft. Hubert Fermina en Johan van der Vorm (de voorzitter en plv. voorzitter) zijn daarom bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht een pastoraal contact wenselijk zijn dan is Willemien Kamphuis Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515) daarvoor ook bereikbaar.

Hubert en Johan

Voorzitter en plv. voorzitter Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt

email Hubert               email Johan

Reacties zijn gesloten.